Du er her: Forsiden - Landskapet

Midt-Svartdal ligger i Seljord kommune i Telemark. Gården er gammel og ligger i et spesielt verdifullt kulturlandskap. Vi har mohairgeiter på gården, og mohairulla foredles til produkter som garn, pledd og sjal. Produktene får du hos oss.

 

Spesielt viktig er det å ta vare på det tradisjonsrike og verdifulle kulturlandskapet. Geitene er forøvrig en viktig bidragsyter til å holde dette kulturlandskapet i hevd. Vi har også omvisninger for store og små grupper, hvor vi forteller om historien bak gården og produktene, og om det verdifulle kulturlandskapet og tradisjonene i Svartdal. Omvisningene ledsages også gjerne av en enkel servering, basert på lokale råvarer.

 

Vi har kommet langt i restaureringen av gården, og vi prøver å ivareta tradisjoner og gamle bygningsteknikker, samtidig som vi legger til rette for rasjonell gårdsdrift. Jorda drives i dag økologisk, blant annet for å ivareta det artsmangfoldet som finnes her i området.